Gå til hovedindhold

Ressourcecenteret: Hvis dit barn har særlige behov

Nogle af vores børn på Bakkegårdsskolen har brug for støtte for at trives i skoletiden. Vi har en række indsatser, som kan hjælpe dit barn. Det aftaler vi i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

 • Læs op

Indhold

  Ressourcecenteret

  Det forum, hvor skolen samler sine ressourcepersoner – internt og eksternt – og holder møde ca. en gang om måneden. På møderne deltager skolens støttecenterkoordinator, AKT-medarbejder, pædagogisk leder, PPR-psykolog og på nogle af møderne PPR’s læsekonsulent. Tale-/hørekonsulent og sundhedsplejersken deltager, når det giver mening. Vi indkalder vores tosprogskoordinator, læsevejleder, matematikvejleder og IT-vejleder efter behov.

  Sådan indstiller vi til Ressourcecenteret

  • Vi fortæller forældrene, at læreren eller pædagogen søger sparring i skolens ressourcecenter for at kunne hjælpe og støtte barnet.
  • Lærerne/pædagogerne udfærdiger interne arbejdspapirer. Her beskriver de både vanskelighederne og barnets styrkesider. Sådan gør vi sparringen fra fagpersonerne bedst mulig. Hvis det handler om faglige vanskeligheder, vedlægger vi dokumentation.
  • Lærerne/pædagogerne giver forældrene besked om, hvornår vi drøfter elevens vanskeligheder.
  • Lærerne/pædagogerne giver forældrene besked om, hvad vi besluttede. Det sker kort efter, vi har holdt mødet - typisk efter et par dage.
  • Forældrene giver læreren/pædagogen besked, om de er enige i det, vi foreslår at gøre. Hvis det ikke er tilfældet, holder vi et møde med læreren/pædagogen. Her taler vi om alternativer til det, vi foreslog.

  Efter indstillingen

  En indstilling kan have mange forskellige udfald:

  • Vi kan anbefale at AKT-medarbejderne skal indover for at støtte eleven.
  • Vi kan se et behov for faglig støtte i støttecenteret (bogstavkursus, læsetræning, matematikkursus).
  • Der skal måske tages yderligere test for at dokumentere et fagligt standpunkt.
  • Vi kan anbefale en it-rygsæk – eller venteliste til en sådan.
  • Vi kan anbefale et netværksmøde med forældre og skolen.
  • Vi kan anbefale at lave en indstilling til PPR til enten talepædagog, læsekonsulent eller psykolog.
  • Vi kan anbefale at søge om indstilling til Kompetencecenter for læsning (KCL) – via PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
  • Vi kan anbefale et samarbejde med sundhedsplejersken.
  • Måske beslutter vi at prøve et tiltag af, og derefter sætte eleven på ressourcecentermøde igen for at følge op på effekten.