Gå til hovedindhold

Indskoling 0.-4. klasse

På Bakkegårdsskolen ser vi læring, trivsel og dannelse som hinandens forudsætninger. Det betyder, at vi lægger stor vægt på, at der er et trygt læringsmiljø i indskolingen.

 • Læs op

Indhold

  Læring, trivsel og dannelse

  På Bakkegårdsskolen ser vi læring, trivsel og dannelse som hinandens forudsætninger. Det betyder, at vi lægger stor vægt på, at der er et trygt læringsmiljø i vores klasser. Et læringsmiljø, hvor det er tilladt at lave fejl, da det at forsøge, afprøve og turde risikere, er afgørende for al læring.

  Vi er en mangfoldig skole med børn fra mange forskellige sociale- og kulturelle baggrunde. Dette anser vi for en stor styrke – respekten for forskellighed er en af vores bærende værdier. Vi har mange fælles traditioner, som danner rammen om vores skole. Traditionerne værner vi om, da det er her, vi i særlig grad mærker fællesskabets styrke. Nogle af traditionerne er påskeudstilling i indskolingen, sundheds- og trivselsuge, venskabsdag på tværs af skolens klasser, Skolernes Motionsdag, fællessamlinger til jule- og sommerferie, hvor børn optræder for hinanden, fællessamling efter sommerferien, hvor vi siger godt skoleår til hinanden og præsenterer og byder nyansatte velkommen med den særlige velkomstsang. Derudover har vi fællessamling med Luciaoptog, fælles julesang i kirken, 9. klassernes sidste skoledag, idrætsdag, osv.

  Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

  Din rolle som forælder til et barn i 0.-4. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

  Morgensang

  Hver morgen starter indskolingen dagen med morgensang. Mandag til torsdag synger de to indskolingsområder hver for sig, fredag er der fælles morgensang – der synges to sange hver dag, hvoraf én af sangene er en årstidssang. En gang om måneden går vi op i kirken og synger fælles morgensang deroppe. Morgensangen i kirken har hver gang et tema f.eks. stjerner, høst osv. Der er intet religiøst i morgensang i kirken. Vi bruger kirken som et kulturhus og som et led i den åbne skole, hvor vi meget gerne vil samarbejde med andre kulturinstitutioner i byen.

  Læsebånd

  Efter morgensang starter alle klasser med læsebånd. Læsning har en høj prioritet hos os, da det er grundstenen i alle fag. Kravene til den enkeltes læsekompetencer er store i et videns fokuseret samfund, og det er derfor vigtigt, at vi har et særligt blik for denne kompetence. Læsning skal forstås bredt, da der særligt i de små klasser er stor forskel på læsefærdighederne. I indskolingen fokuseres der meget på afkodning og læsetræning. Det er meget vigtigt at læsetræningen følges op derhjemme og også øves hjemme hos mor og far.

  Bevægelse i undervisningen

  I skolereformen er det et krav, at alle elever i gennemsnit får 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. I indskolingen afvikles de 45 minutter henholdsvis i idrætsundervisningen og som en integreret del af undervisningen. Indskolingslærerne og pædagogerne er både bevidste om og dygtige til at lave en alsidig undervisning, hvor en del af læringen forgår gennem bevægelse. Det kunne f.eks. være hentediktater, bogstavstafetter, hoppe tabeller, stjerneløb, finde firkanter i skolegården, tælleøvelser, arealberegninger, etc, etc. Det er vigtigt at få sagt, at bevægelse ikke er idræt. Bevægelse kræver ikke omklædning og høj puls og kan sagtens også finde sted inde i klasselokalet (brainbreaks, koordinationsbevægelse mv.)

  Studietid

  På Bakkegårdsskolen kalder vi lektietiden for studietid. Det gør vi, fordi vi gerne vil signalere, at tiden er meget mere end lektielæsning. Her arbejdes der både med lektier og faglig fordybelse. Målet er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. I indskolingen møder vores elever deres kendte voksne i studietiden. De voksne hjælper med at strukturere, hvad eleverne skal lave i studietiden.

  Du kan som forælder ikke forvente, at alle lektier er klaret i studietiden. Særligt i indskolingen er der mange ting, der kræver træning og atter træning, og hvor det er vigtigt, at forældrene hjælper med at strukturere lektielæsningen derhjemme, så de gode arbejdsvaner bliver trænet fra start.