Hver klasse har et overordnet forældreråd som er 2-3 forældre, der frivilligt melder sig til at være med primært to opgaver:

  • At planlægge og gennemføre sociale arrangementer
  • At være tovholdere i forhold til samarbejde med klasselærerne om arrangementer hvor lærere, elever og forældre deltager