Arrangementer gennem året

 • Flagallé for 0. klasserne.
 • Morgensang for 0.-5. klasse.
 • Venskabsklasser på tværs af årgangene.
 • Affaldsindsamling i foråret.
 • Trivselsuge med skolernes motionsdag.
 • Juleklipsdag for 0.-4. klasse.
 • Juleafslutning i aulaen for 0.-9. klasse.
 • Lucia optog i december, hvor 5. årgangs piger går Lucia.
 • Turneringer i hallen for 5.-9. klasse blandt andet fodbold og høvdingebold.
 • PROM-fest for 7.-9. klasse.
 • Skolefest hvert andet år med projekt “Bakkerup By”
 • Påskeudstilling for 0.-4. klasse.
 • Temauger med fagdage og tværfaglige aktiviteter.
 • Sidste skoledag med vandkamp, karamelkastning og 9. årgang afslutter med kåringer og et arrangement i aulaen.
 • Trim-dag for 0.-7. klasse sidste onsdag inden sommerferien.
 • Fælles oprydnings-og flyttedag sidste torsdag inden sommerferien.
 • Sommerferieafslutning i aulaen for 0.-9. klasse.

Ferie

Bakkegårdsskolen følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage.

Det er vigtigt, at du kontakter skolens ledelse, hvis du ønsker at fritage dit barn for undervisning udenfor ferierne.