Gå til hovedindhold

Før dit barn starter - overgang fra dagtilbud til skole

På Bakkegårdsskolen synes vi, det er vigtigt, at vi kender hinanden rigtig godt inden skolestart. Hvis I er i tvivl, om jeres barn er klar til at starte i skole, er det godt at tage børnehaven med på råd.

Barn med voksen i hånden ved fodgængerovergang
 • Læs op

Indhold

  Klar til at gå i skole

  Når jeres barn skal starte i 0.klasse, er det vigtigt, at det kan indgå i et fællesskab og dermed forstår at sætte egne behov til side for en stund. Det er også vigtigt, at det kan lege med andre børn og har en forståelse for, hvordan man er en god ven. I skolen skal børnene klare nogle ting selv. Børnene skal således selv tage overtøj af og på, selv klare et toiletbesøg og holde styr på sine egne ting. Vi hjælper selvfølgelig, hvis det kniber.

  Forberedelse hjemme

  Som forældre kan I hjælpe jeres barn på vej til en god skolestart ved at støtte op om børnehavens arbejde med fællesskabet i børnegruppen. Det er også en god idé at hjælpe jeres barn til at blive selvhjulpen i forhold til tøj og toiletbesøg. De fleste børn kan godt lide at blive talt med om, hvad man laver i skolen, og vi oplever, at det er godt for børnene, at I og de er med til de ting, vi inviterer til i årets løb frem mod skolestart. Kom også gerne forbi, og leg på vores legeplads i hverdagen efter kl. 17 og i weekenderne.

  I tvivl om skolestart

  Hvis I er i tvivl, om jeres barn er klar til at starte i skole, er det godt at tage børnehaven med på råd. Ud over jer, kender personalet i børnehaven jeres barn, og de vil kunne hjælpe jer med at vurdere, hvordan jeres barn vil kunne klare sig i forskellige skolesituationer. Det er skolelederen, som endeligt beslutter, om jeres barn skal skoleudsættes, men vi lytter selvfølgelig til jeres og børnehavens anbefaling.

  SFO

  Storbørnsgrupperne i børnehaverne i lokalområdet besøger SFO'en inden skolestart. De bruger også skolens faciliteter, herunder bl.a. idrætshallen og biblioteket. Det betyder, at jeres barn på forhånd kender lidt til lokalerne. Vi anbefaler dog, at I og jeres barn selv kommer på besøg og leger og hilser på personalet, inden evt. start i SFO'en i august. Ring gerne for nærmere aftale. Hvis dit barn indmeldes i SFO'en, vil vi meget gerne have en tilbagemelding med orientering om startdato og tidspunkt. Dette giver os bedre forudsætninger for at kunne tage ordentligt imod dit barn, når hun/han møder op i SFO'en.

  Aktiviteter inden dit barn starter i skole

  Skolelederen kommer på besøg

  En dag i løbet af efteråret kommer vores skoleleder på besøg i børnehaverne Lindegården, Tumlehøjen og Spørring Børnehus. Skolelederen kommer forbi til forældrekaffe eller forældremøde, alt efter, hvad der passer børnehaverne. Ved besøget vil præsentere skolederen Bakkegårdsskolen og i særdeleshed livet i børnehaveklassen, indskolingen og SFO. Hvad lægger vi vægt på, hvad kommer vi igennem og, hvordan er vores praksis.

  Indskrivningsarrangement

  I dag foregår skoleindskrivning digitalt via borger.dk. Men på Bakkegårdsskolen synes vi, det er en ret stor ting for både børnene og jer, når skolevalget er på plads. Derfor inviterer vi jer til skoleindskrivning i marts måned. Ved skoleindskrivningen får jeres børn mulighed for at se deres kommende klassekammerater, og I forældre kan hilse på hinanden. Børnene skal også skrive sig ind på skolens årgangsliste (hvis de vil), og de vil kunne se 0.klasses lokaler og vores legeplads.

  Dialogisk læsning

  I slutningen af januar og frem til midten af april tager børnehaveklasselederne én dag om ugen på besøg i børnehaverne Lindegården, Tumlehøjen og Spørring Børnehus og laver ”dialogisk læsning”. Dialogisk læsning giver for børnene en lille forsmag på skolelivet, og de får hilst på børnehaveklasselederne.

  Børnehavens arrangementer

  I løbet af foråret afholder børnehaverne i skoledistriktet forskellige arrangementer for de kommende 0. klasses børn. Ved ét arrangement – OL for storebørns gruppen kommer personale fra SFO på besøg. På denne dag kommer også skolens trivselsledere fra 5. klasse med og hilser på. Trivselslederne vil være med til at lege med de nye 0. klasses børn når de starter i skolen.

  Overlevering fra børnehaven til skolen

  I løbet af maj får skolens ledelse og børnehaveklasselederne adgang til Dialoghjulet fra dagtilbuddet. Dette bruges som afsæt for en samtale om børnene med pædagogerne fra børnehaven. Hvis jeres barn har særlige behov eller udfordringer, inviterer vi jer med til mødet. Overleveringsmødet er med til at danne grundlag for den senere klassedannelse.

  Besøgsdag

  I juni, ganske kort inden skolen går på sommerferie, inviterer vi jeres barn til at besøge 0. klasse på en helt almindelig skoledag. Den nuværende 0.klasse vil være på besøg i 1. klasse. På besøgsdagen vil de endelige klasser være dannet. Jeres børn kan således få sat ansigter på, hvem de skal indgå i et klassefællesskab med de næste mange år. Besøgsdagen er kun for børnene. Personalet fra børnehaverne Lindegården, Tumlehøjen og Spørring Børnehus vil være her sammen med børnene.

  Sidst opdateret: 3. januar 2024