Gå til hovedindhold

Ny i skolen

Hvis din familie flytter til området eller dit barn af andre grunde skifter skole i sit skoleforløb, vil vi gerne hjælpe til den bedste start. Derfor er du og dit barn velkommen til at komme på besøg inden skolestart.

 • Læs op

Indhold

  Ved besøget vil dit barn kunne hilse på sine nye klassekammerater på årgangen, lærere og pædagoger. Vi vil også gerne vise rundt på skolen. 

  På første skoledage vil læreren og en klassekammerat hente dit barn på skolens kontor, og barnet vil følge klassens normal skoledag og få udleveret skoleskema, bøger og evt. en computer.

  Første skoledag for 0. klasse

  Første skoledag for 0. klasse er lidt anderledes:

  • 0. klasse har første skoledag dagen efter skolens øvrige elever er startet, og de skal have en madpakke med i tasken. Alle børn og forældre møder kl. 9.00 i skolens aula. Her velkommen skolelederen, indskolingslederen og de to børnehaveklasseledere velkommen.
  • Alle børnenes navne bliver nævnt, og de får et flag og kan stille sig sammen med sin klasse. Herefter kan der tages billeder af børnene sammen med klassekammeraterne. 
  • Børnene følges med sin klasse over i indskolingen, hvor de på vejen bliver mødt med flagallé og velkomstsang.
  • Ca. kl. 10.00 mens børnene går i skole og holder frikvarter er der orienteringsmøde for forældrene i aulaen, på biblioteket og på skoletorvet. 
  • Kl. 12.00 har børnene fri. Du kan tage barnet med hjem eller barnet kan blive sammen med nogle af klassekammeraterne og lærerne til kl. 13.15. Herefter de går i SFO. 
  • Anden og tredje dag i skole vil personale fra børnehaverne Lindegården, Spørring Børnehus og Tumlehøjen være med i skoledagen og hjælpe med at skabe tryghed for børnene.

  Det skal være trygt at gå i skole

  Du har mulighed for at melde dit barn ind i SFO'en, så hun/han kan starte d. 1. august. Det betyder, at dit barn har mulighed for at vænne sig til områderne og skolen inden skolestart.

  I SFO'en har vi fra 1. august et særligt fokus på de nye børn. Vi indretter dagen med spisepauser og samling, så det minder om rutinerne i børnehaven. Vi planlægger aktiviteter for børnene, så de kan være i en tryg ramme, bl.a. med nogle af de børn, som de kender i forvejen.

  Når skoledagene starter, vil SFO'ens faste voksne være med i og omkring klassen. Det er vores erfaring, at de i løbet af kort tid vil være trygge ved de voksne. De vil hurtigt lære at navigere i SFO- og skoledagen og få styr på skema, idrætstøj, madpakker, toilet, frikvarter og leg med kammeraterne.

  Læring og udvikling

  Børnenes læring og udvikling er skolens fornemste opgave gennem hele skoleforløbet. Vi tager afsæt i dit barn, der hvor det er. Legen og samværet med klassekammeraterne er vigtigt gennem hele skoleforløbet og vil være i fokus både i pauserne og i undervisningen. 

  1. klasse har ikke et fagopdelt skema. Børnehaveklasselederen har lagt en årsplan, så børnene kommer omkring de faglige elementer og legen i afvekslende dage året igennem. En fast dag om ugen har børnene idræt og én dag er de på biblioteket.

  Vurdering og test 

  Når dit barn starter i 0. klasse i Aarhus Kommune skal vi sprogvurdere barnet. Det sker på den måde, at børnene frem mod efterårsferien laver en test guidet af skolens læsevejleder. Testen bruger vi primært til at vurdere, om dit barn har brug for en ekstra sproglig indsats i klassen eller med læsevejlederen.  

  Sidst i 0. klasse skal dit barn gennemføre en ordblinderisikotest. Testresultatet bruges som afsæt for at vurdere, om dit barn er godt i gang med læsning og eller om det har brug for støtte. Har dit barn brug for et læseløft, tilbyder vi barnet et forløb i samarbejde med læsevejlederen i starten af 1. klasse.   

  I slutningen af 3. klasse skal dit barn gennemføre ordblindetesten, og i løbet af skoleforløbet i øvrigt, vil dit barn skulle deltage i standardiserede danskfaglige test, matematik test samt nationale test.

  Skole-hjem-samarbejde

  For at understøtte børnenes læring og udvikling er skole-hjem-samarbejdet vigtigt.

  Vi forventer af forældre på Bakkegårdsskolen:

  • Bakker op om skolen, og sammen med børnene deltager i de arrangementer, skolen og forældrerådet inviterer til. På den måde er du med til at tage ansvar for både dit eget barns og klassens trivsel.
  • Orienterer sig på AULA, som er den platform, hvor vi skriver beskeder til forældre, den faglige ugeplan og hvad der sker eller skal ske i klassen.
  • Sender børnene i skole udhvilet og med de ting, der skal være i skoletasken – herunder et penalhus med indhold og de madpakker, der er brug for i løbet af dagen, for at have energi til at lære og lege en hel dag.

  Som forælder til et barn på Bakkegårdsskolen kan I forvente at møde lærere, pædagoger og en skoleledelse, som er optagede af at give jeres barn et godt skoleforløb.   

  I kan forvente af os:

  • At vi møder dit barn og dig med åbenhed, tillid og et ønske om et respektfuldt samarbejde.
  • At vi tager både ris og ros alvorligt og søger at handle på dine henvendelser.
  • At vi henvender os til dig, hvis vi har en bekymring omkring dit barn, som vi i fællesskab skal arbejde med. 

  Samarbejde med 0. klasseforældre

  I starten af skoleåret inviterer børnehaveklasselederen og klassepædagogen til et forældremøde. Her får du information om, hvordan starten er forløbet for klassen, og hvad der skal ske i dit barns klasse i årets løb. Klassepædagogen vil fortælle om SFO. Omkring efterårsferien bliver du inviteret til en skole-hjem-samtale. Dette er en samtale med børnehaveklasselederen og klassepædagogen om dit barn.

  Hvis du eller vi får behov for en samtale om dit barns trivsel eller læring ud over denne skole-hjem samtale, så aftaler vi naturligvis at mødes.

  Venskabsklasser 

  Som elev på skolen vil dit barn opleve, at være en af et stort fællesskab med elever fra 0.-9. klasse, hvor vi vægter fællesskab på tværs af årgangene. Derfor har vi venskabsklasser på Bakkegårdsskolen. Venskabsklasserne er på tværs af udskolingen og indskolingen. Dette som et stort plus i forhold til den generelle trivsel blandt vores skønne elever.

  Sidst opdateret: 3. januar 2024