Gå til hovedindhold

Om skolen

Læring og trivsel går hånd i hånd på Bakkegårdsskolen. Vi ser forskellighed som en styrke – en del af dannelsen, og vi er en skole med gode traditioner.

 • Læs op

Indhold

  Sådan er Bakkegårdsskolen

  Læring og trivsel går hånd i hånd på Bakkegårdsskolen. Vi betragter læring og trivsel som noget, der er gensidigt forbundet. Gode og engagerede læreprocesser, hvor eleven møder passende udfordringer, skaber i sig selv god trivsel. Samtidig er god trivsel og følelsen af at høre til i fællesskabet vigtige forudsætninger for læring.

  Bakkegårdsskolen ligger i Trige og har ca. 375 elever fordelt på klasser fra 0.-9. klasse. Bakkegårdsskolen er en tosporet folkeskole, som er opdelt i to områder, herunder 0.-4. klasse og 5.-9. klasse

  Fysisk er skolen opdelt i to bygninger på hver sin side af en skolegård. På den ene side har vi 0.-4. klasse, og på den anden side er 5.-9. klasse. Vi har et stærkt fokus på overgangen mellem indskoling og udskoling.

  Skolens værdigrundlag

  Trivsel: Glade elever - Glade voksne

  Tryghed - Glæde - Fællesskab

  • Her hilser vi på hinanden
  • Holddeling på alle årgange styrker venskaberne
  • Trivselshandleplan/antimobbestrategi
  • Venskabsklasser
  • Trivsels- og sundhedsuge
  • Trivselsprogram i frikvarterer
  • Nye elever og ansatte hjælpes i gang – mentorer

  Mangfoldighed: Alle har værdi og betydning i fællesskabet

  Vi ser forskellighed som en styrke – en del af dannelsen.

  Skolen er et danmarksbillede:

  • Forskellige familier
  • Forskellige kompetencer
  • Forskellige drømme
  • Forskellige at se på
  • Forskellige ressourcer
  • Forskellige tankegange

  Læring: Social læring - Faglig læring

  Social læring

  • Respekt
  • Ordentlighed
  • Samarbejde
  • Fællesskab
  • Hjælpsomhed
  • Vi taler ordentligt sammen – også når vi er uenige

  Faglig læring

  • At alle børn mødes med passende udfordringer, så de bliver så dygtige som de kan
  • At vi bruger synlige mål og feedback som en del af vores læringskultur
  • Mod til at turde fejle
  • Trygt klassemiljø
  • At lære at være vedholdende og robust
  • Holddeling på alle årgange

  Læring også for de voksne

  • Ledelsen eller kolleger kommer på besøg i klassen med efterfølgende refleksion

  Traditioner

  En skole med gode traditioner

  • Morgensang
  • Bakkerup By
  • Julepynt Advent og besøg i kirke
  • Venskabsklasser
  • PROM-fest for de store
  • SFO Diskofest
  • Halloweenfest i SFO
  • Fastelavn i SFO
  • Påskeudstilling
  • Trimdag/motionsløb
  • Sportsturneringer i hallen
  • 0. klasse første dag med flagallé og sang
  • Fællessamlinger i aula 9. klasse sidste skoledag
  • Trivselsgrupper laver gode aktiviteter i frikvarterer
  • Cykelholdet – en vej til læring

  Det byder vi også på:

  • Et Trivselsprogram hvor nominerede elever uddannes til trivselsledere, der skaber aktive frikvarterer. Trivselslederne udvælges på 5.-9. årgang
  • Et stærkt AKT-vejlederteam, der hjælper elever og lærere med at vejlede og skabe trivsel
  • “Fri For Mobberi” som fast koncept i indskolingen (0.-2. Kl.)
  • En SSP-medarbejder der er synlig og tæt på eleverne.
  • En ledelse tæt på.
  • Tre projektuger i løbet af året.
  • årg. har forberedende uger fra sidste skoledag og frem til dimensionen. Her er der lærere tilknyttet årgangen og tilstedeværelse på skolen.
  • Et tæt samarbejde med vores lokalsamfund.
  • Et tæt samarbejde med FU-klubben for 4-6.klasse og FO-klubben fra 7.klasse til 9.klasse.
  • Vi har et tæt samarbejde med dagtilbuddet.
  • Vi har et tæt samarbejde med vores lokale præst.

  Trivsel

  • Vi ønsker at møde såvel børn, medarbejdere og forældre med anerkendelse, tillid og livsglæde
  • Vores intension er altid at være imødekommende, tilstedeværende, involverende, nærværende og lyttende
  • Vi bestræber os på at fortæller folk, når de lykkes og fokuserer på det, der fungerer, så det vokser
  • Vi tør prøve ting af, selvom man ikke altid kender slutresultatet – fejl skaber udvikling

  Mangfoldighed

  • Vi møder mennesker, der hvor de er og ser forskellighed som en styrke
  • Vi drager omsorg for medarbejderne – deres faglighed og forskellighed – ved at få øje på det hver især er gode til
  • På Bakkegårdsskolen går vi samme vej, men ikke nødvendigvis i takt

  Mål

  • Vi taler om didaktik, læring, og dannelse – og søger at skabe meningsfulde læreprocesser både for børn, medarbejdere og ledere
  • Vi møder såvel elever som ansatte med høje forventning – og hjælper dem til selv at kunne lykkes
  • Vi skaber en dannelses- og læringsramme, hvor ALLE børn får mulighed for at blive de mennesker, de gerne vil være
  • Vi sætter retning for arbejdet med elevernes (og ansattes) læring og går i dialog om undervisningen
  • Vi arbejder med data og refleksion om læring (såvel elevernes og organisationens)
  • Vi er nysgerrige på udfordringer

  Inddragelse, ledelse og følgeskab

  • Vi opstiller mål og rammer, der gør det muligt for børn og medarbejdere og ledelse at lykkes
  • Vi ønsker at gøre inddragelsen tilpas. Det vil sige tydelighed om mål, vilkårsrum og handlerum, begrundelser tilpas mængde af inddragende processer, tilpas tid. Inddragelse kan også ske i form af prøvehandlinger.

  Kommunikation

  • Vi fortæller den gode historie – men tør også anerkende og tale om det der er svært

  Udarbejdet forår 2020

  Skolen bruger Google Workspace for Education i undervisningen. Det betyder, at dit barn kan gemme sine filer og produktioner i Google Drive.

  Biblioteket er en del af lokalområdet og en del af Aarhus kommunes biblioteker, men ligger på skolens grund. Her er åbent for selvbetjening for byens borgere fra kl. 7-22 mandag til torsdag samt 7-17 fredag-søndag. Skolens bibliotek har åbent for elever og personale mandag til fredag fra 8.25-14.05. Man kan benytte biblioteket i 10-pausen, hvor der er personale til stede.

  Biblioteket kan hjælpe med bestillinger af bøger, vejledning af personale og elever i forbindelse med læsning og digitale læremidler. Vi laver arrangementer for både store og små elever, og gerne i samarbejde med andre lokale aktører, da Biblioteket er en vigtig del af lokalsamfundet. Vi har udlån af alle slags bøger, helt fra begynderlæsning til romaner til faglitteratur. Desuden kan du låne musik, film, lydbøger og spil.

  Du kan få mere at vide ved at tjekke Kombibibliotekets hjemmeside eller kontakte dem på mail.

  Trige Kombi-Bibliotek
  Smedebroen 21
  8380 Trige
  Telefon: 8940 9500
  E-mail: trigebibliotek@aarhus.dk

  Hjemmeside: www.aakb.dk/trige

   

  På Bakkegårdsskolen starter hele indskolingen (0.-4. klasse) hver morgen med morgensang. Det er en tradition, som vi meget glade for og stolte over. Bygningen klinger af sang og glæde. Børnene kender rutinen. Dagen starter altid med to sange ude i fællesarealerne i henholdsvis den sydlige og nordlige ende af indskolingen. I løbet af ugen lærer vi de to sange bedre og bedre. Fredag morgen mødes alle 250 børn i fællesområdet i den nordlige ende af indskolingen. Så har vi lært de to sange i løbet af ugen og skal se, hvordan det lyder, når vi alle er med på én gang.

  Forældre er velkomne ved morgensangen. Det er sådan en hyggelig oplevelse. Vi beder dog om, at forældrene står ude ved siden, så de ikke forstyrrer børnenes kendte rutine med at stå på rækken med deres klasse. Samtidig beder vi om, at farvel-krammeren er hurtigt overstået, for vi vil gerne i gang med dagens undervisning i klassen.

  Skolen har indført et team af elever ved navn Trivselsledere. Deres opgave er at skabe gode frikvarterer for de andre elever. 80 % af alle konflikter opstår i frikvartererne. Det viste en undersøgelse i Danmark for nogle år siden. Trivselslederne på 5. årgang hjælper de yngste elever fra 0. årgang. Leger med dem og trøster dem.

  Trivselslederne fra 6. – 8. årgang laver spil og aktiviteter, som udskolingseleverne kan komme og deltage i. Hver tredje uge hænger de en ny plakat op med en oversigt over, hvilke aktiviteter man kan deltage i de kommende uger. Sidste skud på stammen er, at det lille elevråd lige nu er ved at etablere Trivselsledere på 3. og 4. årgang, der skal gøre det samme i den store skolegård for alle børnene fra indskolingen. 

  Alle klasser har en venskabsklasse. En ældre klasse er koblet sammen med en yngre klasse. Fire gange om året mødes de to klasser og laver aktiviteter. Nogle klasser har valgt at benytte det til at lave læse-makker-ordning. Her hjælper den store elev sin yngre læsemakker med at læse og læser eventuelt højt for ham eller hende. Aktiviteterne kan også bare bestå i legeaktiviteter og gode oplevelser. Det er altid fantastisk at se, hvor gode de store elever er til at drage omsorg for de yngste. På den måde bliver de ældste elever til gode rollemodeller for de yngre elever.

  På Bakkegårdsskolen arbejder vi systematisk med brug af test, for at alle elever skal blive så dygtige som muligt. I skolen uddanner vi børn. Samtidig er skoletiden også 10 år, hvor man dannes som menneske. Vi arbejder både med uddannelse og dannelse. Man skal også lære at være kreativ, nysgerrig, hjælpsom, empatisk og for eksempel at gøre noget godt for andre mennesker.

  Vi arbejder med fællesskaber. Derfor har vi nu lavet mobiltelefonregler. Vi insisterer på, at eleverne er til stede både fysisk og mentalt. De yngste elever har skal have mobilen liggende slukket i taksen, hvis de har mobil med. De ældste elever skal aflevere mobilen i et skab om morgenen.

  Et forsøg fra London School of Economics har vist, at eleverne klarede sig langt bedre i fagene, da mobiltelefonerne blev forbudt i undervisningstiden. Hvis mobiltelefonen i en time kan bruges til at skabe faglig læring, så kan læreren beslutte, at eleverne må bruge mobilen i den pågældende time.

  Vi har i februar 2019 afholdt en stor elevworkshop for alle udskolingseleverne. Vi vil bruge elevernes forslag og ideer, når vi senere på foråret beslutter de kommende justeringer. I foråret 2019 tog vi hul på en proces, hvor vi vil analysere og justere vores udskoling.
  Vi foretager en grundig og systematisk gennemgang af alle forhold vedrørende udskolingen, såvel positive som negative. Det overordnede mål er at skabe en attraktiv udskoling, hvor alle elever oplever læring, trivsel og fællesskab. Vi vil inddrage så mange elementer som muligt i og omkring udskolingen for at styrke og udvikle udskolingen på følgende områder:

  • Elevmotivation og trivsel
  • Faglig progression for alle elever
  • Forældreinddragelse
  • Åben og inkluderende kommunikation
  • Fastholdelse og tiltrækning af elever

  I forlængelse af elevworkshoppen spørger vi til forældrenes holdninger og ideer til vores udskoling.

  Til skolefesten i april 2019 lavede ledelsen og bestyrelsen en cafe for forældrene, som kom forbi til en snak og en kop kaffe. Vi samlede postkort ind med forældrenes holdninger og forslag, og trak lod om en præmie blandt de indkomne postkort. Forældrenes forslag og ideer indgår på linje med elevernes og lærernes forslag, når vi beslutter, hvordan udskolingen fremover skal fungere.