Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Vi arbejder tæt sammen med dig om dit barns sociale udvikling og trivsel.

 • Læs op

Indhold

  Trivselshandleplan og antimobbestrategi

  AKT - Adfærd, Kontakt og Trivsel

  På Bakkegårdsskolen ønsker vi i høj grad at understøtte dit barns faglige og sociale trivsel. Derfor har vi to AKT-vejledere (AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel). De hjælper blandt andet med klassetrivselsundersøgelserne. De evaluerer også undersøgelsen med lærerne. Vi bruger undersøgelserne som redskab sammen med eleverne og lærerne. Vi kan også bruge dem som dialogværktøj til skole-hjem samtaler.

  Ressourcecenter (RES) og vejledere

  Udover de to AKT-vejleder består vores ressourcecenter af

  • En læsevejleder og koordinator
  • En matematikvejleder
  • En satellitlærer i matematik
  • To vejledere i dansk som andet sprog (DSA)

  Når der er brug for hjælp eller vejledning, sender teamet en indstilling til skolens ressourcecenterkoordinator. Hun sørger for at fordele eleverne på ressourcecentermøder. Her mødes alle vejlederne og drøfter indstillingerne sammen med det team, der har skrevet indstillingen. De udarbejder en plan for indsatsen og knytter en eller flere vejledere til forløbet.

  Indstillinger kan handle om:

  • Adfærd
  • Fysiologiske udfordringer
  • Sproglige vanskeligheder
  • Faglige udfordringer

  RES-møder

  Vi holder både interne og eksterne RES-møder:

  • Interne RES-møder, hvor vores vejledere, ledelse og teams deltager.
  • Eksterne RES-møder, hvor skolepsykologen, tale- og hørekonsulent og læsekonsulent deltager. Herudover deltager vejlederne og ledelse.

  Andre ressourcer i huset

  • Årgangens teams mødes hver uge og drøfter eleverne på tværs, både fagligt og socialt.
  • Vi har i en periode en socialfaglig medarbejder, der er tilknyttet vores skole. Hun hjælper blandt andet med trivselssamtaler. Hvis ledelse eller nogle af vores teams har brug for det, giver hun sparring og vejledning.
  • Vi samarbejder tæt med vores lokale distriktsrådgivere, som er på skolen en gang om ugen.
  • Vi samarbejder også med Mercuri Urval. Her er der i nogle tilfælde mulighed for at kunne søge om en mentor.
  Sidst opdateret: 3. januar 2024