Skolen skal både danne og uddanne. Skolegang handler om meget andet end at få gode karakterer. Det er dog vigtigt, at vores børn og unge mennesker klarer sig godt rent fagligt. Vi har derfor arbejdet med at vores elever skulle klare sig bedre, end de gjorde tidligere.

Engagerede lærere og elever

Bakkegårdsskolen har nogle meget engagerede lærere, som er glade for at være på skolen. De er optagede af, hvordan man kan skabe læring og trivsel, og de deler gerne viden og inspiration med hinanden på skolen. De flotte resultater skyldes først og fremmest lærernes og vejledernes gode daglige arbejde. Engagement har det med at smitte, og eleverne på årgangen har virkelig også arbejdet seriøst. Det handler om at gøre sig umage og gøre sit bedste. Uanset om en elev har kæmpet for at opnå et 4-tal eller et 12-tal.

Rapporter om kvalitet, trivsel og tilfredshed

Ingen læseferie i juni – men forberedelsesperiode

Vi har fra 2019 inddraget den såkaldte læseferie, hvor eleverne tidligere var hjemme i juni. I stedet kalder vi det forberedelsesperioden. Eleverne på 9. årgang har fået udleveret et særligt skema, hvor de skulle komme op på skolen nogle timer hver dag for at træne og blive klar til den næste prøve.

Eleverne lidt trætte af det i begyndelsen, men de greb chancen for at træne og få noget hjælp ovre på skolen. Der er ingen tvivl om, at elevernes arbejde med at træne og øve sig i dagene op til prøven har båret frugt.

Bakkegårdsskolen præmieret af Undervisningsministeriet 

Bakkegårdsskolen fik 1,3 million kroner i præmie fra Undervisningsministeriet 2018, fordi vi sænkede andelen af elever, der ikke kunne opnå karakteren 4 i dansk og matematik. Pengene skal gå til at øge elevernes læring og trivsel endnu mere. Vi arbejder for, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Det handler ikke kun om, hvad der gøres i den enkelte klasse, men også om, hvad der gøres generelt på hele skolen. Skolen har netop modtaget en præmie, fordi vi har sænket andelen af elever, der ikke får 4 i dansk og matematik. Målet var at sænke andelen med 5 procentpoint, men i 2018 lykkes det at sænke andelen med 16%.

Kursusforløb i dansk og matematik hele året

Igennem hele skoleåret har elever fra 9. årgang haft ekstra kursusforløb to timer hver om ugen med skolens matematikvejleder og skolens læsevejleder. Målet med forløbene har været, at alle eleverne skal opnå karakteren fire i dansk og i matematik. Små grupper af elever har deltaget på skift i disse særlige forløb. Her har de fået ekstra træning og lært faglige strategier, som de kan anvende ved prøverne.

Faglige konferencer, holdtimer og kurser

Arbejdet med at hæve de faglige resultater sker ikke kun på 9. årgang. Vi har indført faglige konferencer på alle årgange, hvor vi ser på den faglige progression i hver klasse. Skolens arbejde med holdtimer på tværs af klasserne er et tiltag, der giver bedre mulighed for at differentiere, så vi også kan udfordre de dygtigste elever.
Desuden ændres skolens faglige ressourcecenter (tidligere kaldet støttecenteret), så vi kan arbejde mere med intensive kurser. Forskningen peger nemlig på, at kortere intensive forløb er mere effektive.