Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Vi har en engageret skolebestyrelse på Bakkegårdsskolen. Bestyrelsen har ca. 8 møder årligt. Vi har også en årlig arbejdslørdag, og to gange om året mødes vi med SFO-forældrerådet.

 • Læs op

Indhold

  Man er valgt til bestyrelsen for en fireårig periode. Vi afholder valg hvert andet år, hvor halvdelen af forældrene er på valg.

  Læs alt om at arbejde i en skolebestyrelse på aarhus.dk.

  Den nuværende skolebestyrelse:

  • Formand: Søren Esbensen
  • Næstformand: Rikke Venø Sørensen
  • Forældrerepræsentant: Signe Have Dinesen
  • Forældrerepræsentant: Sandra Feller
  • Forældrerepræsentant: Louise Eibye
  • ForældrerepræsentantGülay Sarigül
  • Forældrerepræsentant: Bill Sandberg
  • Forældrerepræsentant: Lindy Ardenscor
  • Medarbejderrepræsentant: Karoline Harmuth
  • Medarbejderrepræsentant: Lone Sejr
  • Medarbejderrepræsentant: Maria Kjærulf
  • Skoleleder: Dick Douglas Glintborg
  • Pædagogisk leder 0. - 4. kl.: Asger Hansen Johansson
  • Pædagogisk leder 5. - 9. kl.: Teresa Retsborg Andresen
  • Elevrepræsentant
  • Elevrepræsentant

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  2015-2016

  2014-2015

  2013-2014

  2012-2013

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.